Denní harmonogram


Příchod dětí 

7:30 - 9:00

Dopolední svačina

9:00 - 9:30

 Aktivity

9:30 - 12:00

Oběd

12:00 - 13:00

Odpočinek 

13:00 - 14.30

Odpolední svačina

14:30 - 15.00

Kroužky, odchod domů                                           

15.00 - 16.00

Kroužky, volná hra, pobyt venku - individual

16.00 -  17.30