Ceník 

 Rok 2017/2018

Provoz dětské skupiny je podpořen Operačním programem Zaměstnanost. Rodiče se budou podílet na provozu částkou 350,- Kč za den. 

Svačiny a oběd nejsou zahrnuty v ceně. Cena za stravu je 100,- Kč za den včetně dopravy.

Faktura  bude vystavena vždy k 15. předchozího měsíce, její splatnost je 10 dní (tzn. nejpozději do 25. v měsíci).